Vedtægter i H.F. Bernhardsminde

Udover de 3 hæfter man som medlem modtager ved indmeldelse i haveforeningen, så er her nogle standardvedtægter udover, som er vedtaget på generalforsamlingen

Læs hæfterne godt og grundigt igennem

Vedtægter kan printes ud fra www.odensehavelodselskab.dk klik på "vedtægt" og vælg hver enkelt af dem. Her kan du printe dem ud direkte.

 

Foreninges vedtægter vedtaget på generalforsamlingen

* Det er ikke tilladt at vande mellem kl. 10.00 og 16.00.

* Haver med lige nummer vander på lige datoer og haver med ulige nummer vander på ulige datoer.

* Medlemmer skal altid lukke for vandhane når haven forlades.

* Parkering må kun finde sted på parkeringspladserne.

* Foreningen arrangerer fællesbål på bålpladsen.

* Vej og sti skal det enkelte medlem holde pænt ud til midten af vej og sti.

* Hække ud til græsarealerne, skal renholdes med 35 cm. fra hækken

* Hække må kun være 125 cm. - dog 180 cm. ud til grønne områder.

* Der må ikke bruges sprøjtegift i haverne for Odense kommune.

* Grus kan afhenstes ved parkeringsplads ved foreningshuset. - Det koster 15 kr. pr. trillebør

* Penge betales i foreningens kontortid. 

* Når man har taget det man skal bruge, lægges seddel og navn i foreningens postkasse

* Trillebøre kan lånes ved foreningshuset  og skal leveres tilbage samme dag.

* Foreningensmedlemmer bør deltage i de planlagte arbejdslørdage. Datoer opslås ved foreningshus og tavler.

* Ved fraflytning af haver skal haven være rengjort og rydeligt at se på, ellers vil medlemmet få det gjort på medlemmets regning.