Her på siden vil du kunne se nogen praktiske info som måske er relevant for dig.

Generalforsamling 2021

Lørdag d. 18. september kl. 10.00 ved vores foreningshus.

Nedenunder her kan du printe regnskab og dagsorden ud til dagen.

 

Kontortid og tlf. nr.

Fra torsdag d. 6. maj og hver torsdag fremover er der telefontid

fra kl. 16.00 - kl. 17.00 på tlf. nr. 50 18 65 08

Fremmøde med byggetilladelser og handler med have m.m. foregår i dette tidsrum.

 

Vand 2021

Vandet er pr. 31. marts åbent for 2021 og toilettet ligeledes.  

 

Toilet

Som medlem har du mulighed for at benytte dig af foreninges toilet.

Nøgle kan købes.

Husk at du selv skal have toiletrulle med.

P.g.a. covid19 skal man selv spritte af efter sig og man skal selv have håndsprit med.

 

Container til husholdningsaffald

Der er 2 container hvor man skal sortere sit affald.

 

Haveaffald

Haveaffald køres i den røde kasse ved parkeringsplads ved foreningshuset.

Alternativt er der en genbrugsstation ca. 3 minutters kørsel fra i bil i Næsby eller lidt længere ved genbrugsstation ved havnen.

Intet haveaffald på i.f.t. vedtæger fra Odense havelodselskab må smides i området.

 

Byggeri

Herunder medlemsinfo kan du klikke på "Byggeri i haven" for at læse om byggetilladelser og læse i pdf.doc. omkring de nye byggeregler.

 

Køb/salg af have.

I menupunket "Salg af haver" kan du som køber eller sælger læse hvad du skal sørge for.

 

Vurdering af havehus

Fra. 1. januar 2016 gælder det, at når man får sit havehusvurderet, så gælder det fra vurderingsdatoen og et år frem og ikke til 31.12 som i gamle dage.

 

Spildevand

Har du vand indlagt så læs mere på www.odensehavelodselskab.dk omkring regler for dette og hvordan du får det lovliggjort.

 

Haveafbrænding af affald m.m.

Fra 2011 er det ikke længere tilladt at brænde haveaffald af mere men skal istedet bortskaffes på en af kommunens genbrugsstationer.

Dagorden for generalforsamling 18-09-2021

Dagsorden for generalforsamling lørdag d. 18 september ved vores foreningshus kl. 10.00

2021-09-10_ Regnskab for bernhardsminde

Regnskab for 2020 og Budget for 2021