Gebyrliste 2018 -

Vedtægter for Odense Havelodselskab - paragraf 24.

 

HAVEFORENING

Indmeldelses gebyr - nye medlemmer. = 500,00 kr.

Børn af afdøde eller nulevende medlemmer - medlems gebyr = 250,00 kr.

Ønsker 2 medlemmer i samme forening at bytte kolonihave betales et gebyr pr. medlem på 250,00 kr.

Påkrav om manglende lejeindbetaling 250,00 kr.

Påkrav om misligholdelse af vedtægten og ordensregler samt lejekontrakten = 500,00 kr.

Ophævelse af medlemsskab = 500,00 kr.

Manglende orientering om ændring af adresse = 250,00 kr.

Vurdering til medlem - af have og hus på havelod = 500,00 kr.

Vurdering til Advokat/Skifteret - af have og hus på havelod = 800,00 kr.

 

HAVELODSELSKAB


Ankesag = 500,00 kr.

Byggeansøgning til nyopførelse af kolonihavehus - gebyr på 500,00 kr.

(Der skal ikke betales gebyr ved tilbygning, skur, legehus, pavillion eller drivhus)

Gebyret indbetales på Kredsen´s konto i AL-bank - 5387 0403475 før der søges-

 

Opdateret med ændringer vedtaget på Kreds-Repræsentantskabs mødet tirsdag d. 27. marts 2018.