P.g.a. Kristi Hmmelfartsdag torsdag d. 13. maj vil

kontoret være lukket.

 

Vand og toilet 2021

Vandet blev åbent onsdag 31. marts 2021.

P.g.a. covid19 - coronavirus skal toilettet sprittes af efter hvert besøg.

Man medbringer selv håndsprit.

Husk ligeledes selv at medbringe toiletpapir 

 

Kontortider

Hver torsdag fra 16.00 - 18.00

Tlf.

Kontakt bestyrelsen enten via email på andre tidspunkter

 

Hækkeklipning

Husk at din hæk skal være klippet inden 1. juli og 1. oktober i.f.t. vedtægterne.

 

 

formandens beretning 2019

Beretningen for året 2019 fra formanden

Indbydelse 2019 bernhardsminde[2876][371]

Dagsorden til Generalforsamling onsdag 19. februar kl. 17.00 på Søhusskolens kantine

REGNSKAB for 2019

Regnskabet for haveforeningen 2019 og Budget for 2020

Referat af Generalforsamling 2020