Køb og salg af haver

Ovenover i menybjælken kan du se hvilken haver der er sat til salg i rækkefølge.

Som køber skal man være opmærksom på at indmeldelsesgebyr på 500,00 kr. og at køber skal bo i Odense kommune.

Sælger kan ligeledes se hvordan proceduren er for salg af havehus her i H.F. Bernhardsminde

Hvis man ikke har hus på grund, så skal der forelægges en skriftligt opsigelse til bestyrelsen.

 

Regler om handler med havehuse

Køber skal være opmærksom på følgende.

Kun havehuse hvor der forelægger en vurdering som er gældende 1 år fra vurderingsdatoen, påtegnet vurderingsudvalgets/Bestyrelsens underskrifter må sælges.

Salgsprisen på ikke overstige vurderingen.

2 fra bestyrelsen skal medvirke ved enhver handel og betaling må kun ske i bestyrelsens påsyn.

Købere er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

 

Regler om handler uden havehus på grund.

Et medlem fra bestyrelsen kan alene sælge have til køber.

 

Hvis du vil sælge dit hus, så skal du gøre følgende.

Ingen salg af haver uden en vurdering.

Salg af haven skal være solgt inden vurderingen udløber, ellers skal der foretages en ny vurdering.

Du skal kontakte bestyrelsen og betale 500,00 kr. for en vurdering af dit havehus, og så får du en kvittering på dette.

Herefter kontakter bestyrelsen vurderingsudvalget, og beder dem vurdere dit hus.

Når dit hus er vurderet, får du svar fra bestyrelsen.

En salgspris må ikke overstige vurderingsprisen. Husk at vurderingspris er en del høj i.f.t. salgspris af havehuse her i Odense.

Fra 1. januar 2016 så gælder vurderingen af dit hus et år fra vurderingsdatoen. 

Er huset ikke solgt inden udløb, så skal der foretages en ny vurdering.

Husk at dit hus skal være lovliggjort, såsom el og septitank, hvis dette forefindes.

Husk at træer, buske ikke må overstige 4 meter ved salg af have.

Kontakt foreningens webmaster hvis du vil have et opslag på foreningens hjemmeside og i tavlerne ved foreningshuset og tavlen oppe ved vejen.

ivan - tlf. 255 444 66  mail . ivanhenrikbech@hotmail.com

Det kan anbefales selv at sætte opslag op andre steder.

Husk at jo pænere og mere orden haven er, jo nemmere er det at sælge.

Ved tvivlsspørgsmål rettes henvendelse til bestyrelsen.