Her på siden vil du kunne se nogen praktiske info som måske er relevant for dig.

 

Generalforsamling 2022

Onsdag d. 23. februar kl. 19.00 på Søhusskolens kantine

 

Kontortid og tlf. nr. 2022

Fra torsdag d. 7. april og hver torsdag fremover er der telefontid

fra kl. 16.00 - kl. 17.00 på tlf. nr. 50 18 65 08

Fremmøde med byggetilladelser og handler med have m.m. foregår i dette tidsrum.

 

Vand 2022

Vandet er pr. 13. april åbent for 2022 og toilettet ligeledes.  

 

Fællestoilet

Som medlem har du mulighed for at benytte dig af foreninges toilet.

Nøgle kan købes.

Husk at du selv skal have toiletrulle med.

 

Tømning af campingtoilet/spildevand

Bagved foreningshuset er der en kloak til tømning af campingtolet/spildevand.

Se billede her på siden.

 

Container til husholdningsaffald 2022

Der er 3 container hvor man skal sortere sit affald.

"Madaffald" - "Metal/glas" - "Pap og papir" og "restaffald"

Fra september 2022, er der kommet en container til plasticaffald

 

Haveaffald

Haveaffald køres i den røde kasse ved parkeringsplads ved foreningshuset.

Alternativt er der en genbrugsstation ca. 3 minutters kørsel fra i bil i Næsby eller lidt længere ved genbrugsstation ved havnen.

Intet haveaffald på i.f.t. vedtæger fra Odense havelodselskab må smides i området.

 

Forsikring

Alle nye medlemmer skal fra 1. jan 2016  tegnes brandforsikring for ens havehus.

(Vedtaget på kolonihaveforbundets kongres).

 

Byggeri

Herunder medlemsinfo kan du klikke på "Byggeri i haven" for at læse om byggetilladelser og læse i pdf.doc. omkring de nye byggeregler.

 

Køb/salg af have.

I menupunket "Salg af haver" kan du som køber eller sælger læse hvad du skal sørge for.

 

Vurdering af havehus

Fra. 1. januar 2016 gælder det, at når man får sit havehusvurderet, så gælder det fra vurderingsdatoen og et år frem og ikke til 31.12 som i gamle dage.

 

Spildevand

Har du vand indlagt så læs mere på www.odensehavelodselskab.dk omkring regler for dette og hvordan du får det lovliggjort.

 

Haveafbrænding af affald m.m.

Fra 2011 er det ikke længere tilladt at brænde haveaffald af mere men skal istedet bortskaffes på en af kommunens genbrugsstationer.