Kontortider 2022 (første gang er 7. april)

Torsdage fra 16.00 - 17.00 

 

Tlf. 50 18 65 08

 

Kontakt bestyrelsen enten via email på andre tidspunkter

 

Her kommer du med byggeansøgninger, salg af have m.m.

 

Kontortid for 2022 er sidste gang torsdag d. 27. oktober

 

Åbning af vand 2022

Sker ca. 1. april hvis der ikke bliver frost.

 

Lukning af vand 2022

Mandag d. 31. oktober 2022

 

Standerhejsning 2022

Standerhejsning bliver lørdag d. 2. april kl. 11.00

 

Arbejdslørdage 2022 

9.00 - 12.00

7. maj - 6. august - 15. oktober

 

Skidtbrevsrunder 2022

12. maj - 2. juli - 8. september - 3. oktober

Husk du skal rense hæk på inderside og yderside ud til midten af vejen.

Husk du skal klippe hæk senest 1. juli og senest 1. oktober i.f.t. vedtægterne.

 

Generalforsamling 2022

Onsdag d. 23. feb. kl. 19.00 på Søhusskolens kantine

 

Hækkeklipning

Husk at din hæk skal være klippet inden 1. juli og 1. oktober i.f.t. vedtægterne.

 

 

Indbydelse 2022bernhardsminde søhusskolenen kantinen

Dagsorden til Generalforsamling 23. feb. 2022 kl. 19.00 på Søhusskolen

Haveforeningen Bernhardsminde - Balance 2021

Doc. med beskrivelse af de enkelte poster...

Image210222072527

Årsregnskab for HF. Bernhardsminde med underskrifter for 2021

referat fra generlforsamling 23-2-2022