Bestyrelsen

FORMAND

Jørn Nissen (valgt 2024 for 2 år)

Have nr. 22

mail: joern@bernhardsminde.dk

Jørn har kontakt med Odense Havelodselskab, Kommune og breve/mails vedr. foreningen.


Kontortid og tlf.

Tlf. 50 18 65 08 

Første kontortid 2024 er lørdag d. 6. april fra kl. 10.00 - 12.00

Fremmøde med byggetilladelser og salg af haver m.m., foregår i dette tidsrum, og ikke andre dage.

Mail der er sendt vil ligeledes blive besvaret i kontortiden.


Med venlig hilsen bestyrelsen.

NÆSTFORMAND OG SEKRETÆR

Kim Nielsen (valgt 2024 for 2 år)

Have nr. 1

Mail: kim@bernhardsminde.dk

Kim tager sig af alt vedr. vurderinger når huse bliver sat til salg.


KASSERER

Ivan Henrik Bech (valgt 2024 for et år)

Have nr. 60

kasserer@bernhardsminde.dk

Ivan tager sig af alt vedr. økonomi og kontakt til regnskabsfører.


BESTYRELSESMEDLEM 

Ove Sørensen (Valgt 2023 for 2 år)

Have nr. 44

Mail: ove@bernhardsminde.dk

Over har ansvar for veje og grønne områder.

BESTYRELSESMEDLEM

Ivan Juul (valgt 2024 for 2 år)

Have nr. 3

Mail: ivanjuul@bernhardsminde.dk

Ivan Juul tager sig af rørbrud/vandhaner - opsyn med tank og flagmand.

Bestyrelsessuppleanter 2024

1. suppleant - Pia have nr. 22

2. suppleant - Klaus - Have nr. 55

REGNSKABSFØRER

Erik Vistiesen