Bestyrelsen

FORMAND

Jørn Nissen (valgt 2023 for et år)

Have nr. 22

mail: joern@bernhardsminde.dk


Kontortid og tlf.

Tlf. 50 18 65 08 

Sidste kontortid i 2023 er lørdag d. 21. oktober fra kl. 10.00 - 12.00

Fremmøde med byggetilladelser og salg af haver m.m., foregår i dette tidsrum, og ikke andre dage.

Mail der er sendt vil ligeledes blive besvaret i kontortiden.

Kontortider er ikke tilgængelige udenfor sæson.

Ingen havehandler og vurdering af havehuse uden for sæson.

Med venlig hilsen bestyrelsen.

NÆSTFORMAND OG SEKRETÆR

Kim Nielsen (valgt 2023 for 1 år)

Have nr. 1

Mail: kim@bernhardsminde.dk


KASSERER

Bettina Thygesen (valgt 2023)

Have nr. 57

Mail: bettina@bernhardsminde.dkBESTYRELSESMEDLEM 

Ove Sørensen (Valgt 2023 for 2 år)

Have nr. 44

Mail: ove@bernhardsminde.dk

BESTYRELSESMEDLEM

Ivan Juul (valgt 2022)

Have nr. 3

Mail: ivanjuul@bernhardsminde.dk

Bestyrelsessuppleanter 2023

1. suppleant - Annelise have nr. 50

2. suppleant - John - Have nr. 41A

REGNSKABSFØRER

Erik Vistiesen