VEDTÆGTER

Vedtægter i H.F. Bernhardsminde

Se og hent den opdaterede lokalplan fra Odense kommune for HF Bernhardsminde nederst på siden her.

De gamle hæfter fra 2005 (grøn-gul-sandfarvede) er udgået og ændret.

Du kan hente de nye opdaterede regler/vedtægter nederst her på siden som PDF-filer, og printe dem ud og have hængene eller bare gemme fil.


Det tidligere grønne hæfte fra 2005 er nu det her link og er gældende

Foreningsvedtægt-maj-2022.pdf (odensehavelodselskab.dk)


Det tidligere sandfarvede hæfte fra 2005 er nu det her link og er gældende

Samlet-lejekontakt-fra-1980.pdf (odensehavelodselskab.dk)

Tillæg til lejekontrakt 29. juni 2016

Tillæg  til lejekontrakt 26. september 2018PS. Hvis lokalplanen og de ovenstående regler er modsigende, så er det lokalplanen der er gældende.


På Odense kommunes hjemmeside er der nogle links til regler og vedtægter som du kan læse mere på nedenstående links.
Foreninges vedtægter vedtaget på generalforsamling igennem tiden.

* Det er ikke tilladt at vande mellem kl. 10.00 og 16.00.

* Haver med lige nummer vander på lige datoer og haver med ulige nummer vander på ulige datoer.

* Medlemmer skal altid lukke for vandhane når haven forlades.

* Parkering må kun finde sted på parkeringspladserne.

* Vej og sti skal det enkelte medlem holde pænt ud til midten af vej og sti.

* Hække ud til græsarealerne, skal renholdes med 35 cm. fra hækken

* Hække må være op til 180 cm mellem haver - og 180 cm. ud til grønne områder. (Vedtaget 2024)

* Hække ud til veje og udkørsler kun 145 cm maks. (Vedtaget 2024)

* Der må ikke bruges sprøjtegift i haverne for Odense kommune.

* Trillebøre kan lånes ved foreningshuset og skal leveres tilbage samme dag.

* Foreningensmedlemmer bør deltage i de planlagte arbejdslørdage. Datoer opslås ved foreningshus og tavler.

* Ved fraflytning af haver skal haven være rengjort og rydeligt at se på, ellers vil medlemmet få det gjort på medlemmets regning.

LOKALPLAN, VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER

PÅ DIN VENSTRE SIDE, ER DER MULIGHED FOR AT DOWNLOADE LOKALPLANEN FOR H.F. BERNHARDSMINDE, ORDENSREGLER OG DIVERSE VEDTÆGTER.